20 67 01 02 tegner@tdcadsl.dk

ISOLERING

ENERGI SPARE FOLIE – CE MÆRKET


DEN BEDSTE ISOLERING DER FINDES!

FORDELE VED ENERGI SPARE FOLIE

En moderne isoleringsfolie, som er så tynd, at rummet ikke bliver ret meget mindre ved at blive højisoleret.

Det er let at montere, også for selvbyggere, og det klør og kradser ikke. Der er ingen fibre, som svæver rundt i luften. Derimod forhindrer folien, at fiberallergier opstår.

Huset bliver vindtæt, og dampspærre og isolering udføres i én arbejdsgang. Utætheder opstår ikke som ved mineralulds isolering.

Prisen på Energi Spare Folie svarer til prisen på det skelet, som skal monteres, for at ”bære” mineraluld.

Hele huset kan isoleres med Energi Spare Folie

ASTRONAUTEN ER VIST FORDI NASA UDTÆNKTE DENNE TYNDE ISOLERINGS MULIGHED.


VORES ENERGI SPARE FOLIER

4 MM EKSEMPLER PÅ BRUG

Underlag og isolering ved

Trægulve
Klik-gulve (Fjerner trinstøj med 25 %)
Tæpper – herefter er der ingen fodkulde.

Isolerer ved

Varmtvands-beholdere
Rørføringer i skunk mod frost

Svømmehaller (holder vandet varmt og hindrer fordampning) Spa Badekar

Campingvogne i gulv
Skurvogne
Sejl og motorbåde

Kolonihavehuse, hvor der er mindre plads

UNDGÅ VARMESPILD

Spar op til 25 – 30 % på varmen ved at isolere bag radiatorerne. Det betyder, at den varme der går til at opvarme væggen, bliver reflekteret ind i det rum der skal opvarmes.

Folien monteres bag radiatorerne på væggen.
Det er muligt at male og tapetsere på folien.

UNDGÅ KULDEBROER

Monteres på vindues- og dørkarme, gerne med en vinge på 20 – 30 cm. ind i mineralulds isoleringer i hulmuren. Denne vinge forhindrer, at der opstår en kuldebro omkring vinduer og døre, når mineraluld synker og skrumper efter få år. Ved bindingsværks bygninger er folie en perfekt løsning.


4 MM ENERGI SPARE FOLIE

EKSEMPLER PÅ BRUG

I betongulve med og uden varmeslange.

Haller, der skal være frostfrie.
(Kold hal til Varm hal.) Meget billigt. Hæftes direkte på spærene.

Stalde

Etage adskillelser

Kontorpavilloner

Kolonihave huse

Skibe

Bevaringsværdige bygninger og Slotte

SIKRER MOD SKRUMP, SÅLEDES AT KULDEBROER IKKE OPSTÅR.

På dette varmefølsomme foto kan vi vise, hvordan isoleringen i hulmuren mellem vinduerne har gule striber. De gule striber er kuldebroer i hulmuren. Dette kan vanskeligt udbedres.
Murbat isoleringen i hulmuren er skrumpet.
Dette er synligt i thermofotoet.
Herved opstår kuldebroen (Linjetabet) – en rigtig varmesluger.
I de normale varmeberegninger er dette faktum ikke medtaget.

BRANDSIKRING AF ETAGEADSKILLELSE

– Folien isolerer mod brand i etageadskillelser.
– Tværsprodserne monteres så højt, at branddugen “klemmer” mod overgulv.
– Som en yderligere brandsikkerhed kan isoleringen beklædes m. 13 mm. Gips.
– Folien sikrer, at der ikke opstår røg-gas kanaler, under brand, når mineralulden skrumper.

ISOLERING AF KRYBEKÆLDER

Isolering fastgøres med lægter eller forskalling. Kuldebroer opstår ikke. Isoleringen fastgøres til bjælkelaget. Denne isolering er monteret nede fra krybekælder.

En ekstra fordel ved folien er, at skadedyr ikke gnaver i den, og samtidig spærrer folien for de små dyr som myrer, bænkebidere, sølvdyr m.v.
– Vi har haft forsøg, hvor der var rotter og mus på vores lager, i en periode på over 6 år. Overhovedet ingen bid eller huller.

Betydning: Ingen kuldebroer.

ISOLERING AF TAGPAP OG FLADT TAG

Se tegning:

Folien fastgøres med lægter.

Bemærk: Der skal være en afstand til tagpladen fra isoleringen – Mellem 5 cm. til 8 cm, for udfluftning.

ENERGI SPARE FOLIE I TAGFLADEN

Her monteres 4 mm folieisolering ved at hæfte foliedugen med lister på spærene. Listerne bevirker, at folieisoleringen aldrig revner fra. Kuldebroer opstår ikke efter nogle år (en sikker isolering). Folien føres ned til tagrenden og hæftes på fodblik, som går ned i tagrenden. Der kan herefter ikke trænge vand ind og ødelægge isoleringseffekten.


DAMPSPÆRRE

Dampåben folie med foto thermografisk virkning svarende til 75 mm mineraluld.

UNDERTAG MED ENERGI SPARE FOLIE

Undertag med Energi Spare Folie kan ikke suge fugt og leder indtrængende vand ned til tagrenden, hvor folien fastgøres.
Nogle gange kan folien erstatte understrygning af tage og de dyre udgifter der gentagne gange opstår derved.
Folien bliver ikke mørnet af sollys eller vind og vejr.

DETALJE VED TAGRYG

Bemærk den kantstillede regel på tegning
1) En vandtæt løsning der sikrer, at underliggende mineraluld ikke bliver vådt og derved mister isoleringsevnen.
2) Undertaget føres ned til tagrenden.
3) Folien er en ekstra sikring for varmespild.

HVAD SIGER KUNDERNE OM ENERGI SPARE FOLIEN?

Montering

Den er let at arbejde med,
fylder ikke ret meget,
så den behøver ikke at opbevares ude på byggepladsen.

Dejligt, at den ikke klør og kradser, der er ingen fibre der flyver rundt i luften.

Ved lægning af klik-gulve spares mere end 20% af arbejdstiden.

Undertag Folie
1 mm tyk armeret dampåben

Undertag Folien har vi brugt til presenning.
Damptrykket kan komme væk og vand kommer ikke ind.
Selv hvor vi fik 40 mm på en halv time, var underliggende mineraluld ikke fugtig overhovedet.

Isoleringsevne

Da vi havde monteret isoleringen mellem spærene i den åbne tagetage, fik vi, selv med frostgrader udenfor, en temperatur på 20 grader i tagrummet uden yderligere opvarmning. Fantastisk overbevisende.

Særlige egenskaber

Isoleringen er rigtig god til rørføringer med vand eller udluftninger.
Den var let at montere.

Lyd

Vi har brugt den under klik-gulv, og det gør montagen lettere, samtidig med at vi kan høre, at den skarpe trinlyd, der normalt er i den type gulv, er halveret.

Undertag ved ældre utætte tage

Folien kan med fordel bruges som undertag ved eksisterende utætte tage.

Vi spændte folien op mellem spærene og monterede den til fodblik i tagrenden.

Pladsbesparelse

Folien blev fuld-limet op på ydervæggen, hvorved vi lavede en sandwich.
Det sparede yderligere plads.

Ved rør i skunkrum

Den holdt vores rør frostfrie i skunk-rummet i vinteren 2009 med minus 15 grader.

Monteret på skroget i en lystbåd

Efter at have fuld-limet folien på skibsskroget, gik jeg en tur igennem båden og kunne konstatere, at selv varmen fra ansigtet kunne jeg mærke refleksen af.
–Fantastisk!!–


 

TAGETAGE MED ENERGI SPARE FOLIE

OMBYGNING MED ENERGI SPARE FOLIE


ISODK’S VIRKSOMHEDSPROFIL

Import Eksport IVS er interesseret i at fremme nye tiltag

Arkitekt Hans Tegner er interesseret i at fremme nye tiltag, gennem firmaet Import Eksport IVS, som indikerer fremtiden i forhold til CO2-besparelser og klimafordele, uden at være fanatisk.

Er besparelserne en økonomisk fordel, som kommer den enkelte forbruger til gode, ser vi det som et fornuftigt grundlag for at introducere sådanne tiltag. Vi har en tegnestue, som har beskæftiget sig med folieisolering og bygningsbeskrivelser siden 2007.

Lige nu afprøver vi til dokumentation disse folier, for at få nogle danske målinger til senere dansk godkendelse og energiberegning.

Thermofotos (thermografi) og lokale målinger har overbevist os om den positive effekt, der er i en folie-dug. Vi importerer en beskyttende Brand-folie, som ikke skrumper eller synker sammen, hvilket er et godt alternativ til eksisterende isoleringstyper, hvor der kan opstå røggas-kanaler, som kan ende i en brandmæssig eksplosion.

Kontakt os
EnergiSpareFolie
Kløverparken 8, 02, 03
DK-7400 Herning
Tlf. 70 25 47 11
Direkte. 20 67 01 02
Email: tegner@tdcadsl.dk
CVR: 36 05 45 22


 

HVAD KOSTER ENERGI SPARE FOLIEN?

Prisen på energi spare folie svarer til opstillingen af det bærende skelet til mineraluld.


 

HVEM ER KUNDERNE?

Arkitekter: Nybyg, renovering af bevaringsværdige bygninger samt ekstra isolering.
Ingeniører: Nybyg, renovering af bevaringsværdige bygninger samt ekstra isolering.
Boligforeninger: Renovering af lejligheder og nybyg samt ekstra isolering. Opbygning af varmebesparende folie bag radiatorerne.
Håndværkere: Tømrer/snedkermestre i forhold til nye folieinstalleringsmetoder, som sikrer mod kuldebroer og dermed mindre CO2-udledning.
Entreprenører: Som radon-dug og sikkerhed mod insekter og andre skadedyr.
VVS mestre: Forhindrer rørisoleringer og varmtvandsbeholdere i at få en skadet isolering. Det vil også være meget billigere end traditionel rørisolering.
Skibsbyggere: Til helårs sejl- og motorbåde.
Køleindustrien: Containere og bygninger til køl/frys
Campingindustrien: Under gulv, idet den fjerner fodkulde, samt i forteltet under tæppet. Monteres i gasboksen og sædebokse.
Tæppe og gulv forretninger: Under tæpper og klikgulve.
Landbrug Staldbyggeri: Sikrer køligere tagrum før luftudveksling ned over dyrene.
Industri: Fra kold-hal til varm-hal for et meget mindre beløb.
Kolonihaver: Private, som vil isolere uden at miste plads.

FÅET LYST TIL AT VIDE MERE?

RING 20 67 01 02

ELLER SKRIV TIL OS NEDENFOR
OG VI KONTAKTER DIG HURTIGST MULIGT

13 + 3 =